top of page

PRIVACY STATEMENT

In deze privacyverklaring legt House of Communications, gevestigd te (6221 KX) Maastricht aan de Avenue Céramique 221 met kvk-nummer: 14093299. House of Communications (hierna “HoC”), uit welke persoonsgegevens HoC verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen

HoC respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.houseofcommunications.nl, de (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan HoC worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van HoC te maken hebben. HoC houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van HoC of wanneer je anderszins contact hebt met HoC, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van HoC, legt HoC de door jou opgegeven gegevens vast. HoC bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door jou zelf dan wel door klanten en/of relaties worden doorgegeven.

HoC gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van de dienstverlening. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met HoC of indien dit wettelijk verplicht is.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van HoC naar de aard van het contact noodzakelijk is. Je kunt te allen tijde de website van HoC bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met HoC te delen.

Nieuwsbrief

Tevens informeert HoC geïnteresseerden over de dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. HoC kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met Jouw persoonsgegevens omgaan. HoC raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies Google Analytics

HoC maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt HoC inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op de website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HoC heeft hier geen invloed op. HoC heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door HoC geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met HoC opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@houseofcommunications.nl. Gelieve in de onderwerpregel te zetten: “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
HoC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

bottom of page